خمیر دندان وی وان مدل Sensitive حجم 130ml

خمیر دندان وی وان مدل Sensitive حجم 130ml