دهان شویه کلگیت سری پلکس مدل tea fresh حجم 500ml

دهان شویه کلگیت سری پلکس مدل tea fresh حجم 500ml