دهان شویه کلگیت مدل Plax Whitening حجم 500ml

دهان شویه کلگیت مدل Plax Whitening حجم 500ml