دوک نخ خیاطی سفید کد YA102

دوک نخ خیاطی سفید کد YA102