قفل دست بند آهنربایی نقره استیل

قفل دست بند آهنربایی نقره استیل