بالم لب وازلین مدل rosy lips حجم 4.8 گرم

بالم لب وازلین مدل rosy lips حجم 4.8 گرم