سنگ حدید طرح فلش برنزی 6mm بسته 45 عددی

سنگ حدید
طرح فلش
رنگ برنزی
سایز 6mm
بسته 45 عددی