بند آماده گردنبند مشکی همراه با قفل و زنجیر بسته 8 عددی