کاندوم بزرگ کننده

کاندوم بزرگ کننده باعث افزایش حجم آلت می شود.

کاندوم بزرگ کننده با تحریک پوستی آلت تناسلی باعث تشدید جریان خون در آلت می شود.

مکانیزم این کاندوم به این شکل است که تپش قلب بالا رفته و خون بیشتری به داخل فضای اسفنجی آلت نفوذ می کند.

با استفاده کاندوم بزرگ کننده به خاطر وجود حجم بالای خون داخل آلت، آلت تناسلی شروع به سخت شدن می کند.

بسته حاوی کاندوم را بدقت و به آرامی باز نمایید و به هیچ وجه از قیچی و اجسام نوک تیز استفاده نکنید.

کاندوم مشکلات موجود در نزدیکی مانند زود ارضایی را کاهش می دهند.

امروزه کاندوم های زنانه نیزعرضه شده که خانم ها قبل ازنزدیکی می توانند آن را در داخل واژن خود قرار دهند.

کاندوم از حالت سنتی خود خارج شده و خاصیت پزشکی نیز دارد.

درصورتیکه بدرستی از کاندوم مردانه استفاده کنید ، به احتمال 98 درصد شما با موفقیت از بارداری ناخواسته جلوگیری میکنید.

هنگام خرید کاندوم اطلاعات روی بسته را به دقت بخوانید و توجه کنید حتما محصول تاریخ انقضا داشته باشد.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه