کاندوم شارژی

کاندوم شارژی با استفاده از مواد افزایش گردش خون باعث نعوظ بهتر شده و حس جنسی را افزایش میدهد این کاندوم مناسب کسانی می باشد که در نعوظ مشکل دارند

بدون استقاده از داروهای شیمیایی نعوظی استوار و مقاوم را تجریه کنید کاندوم  شارژی مشکل بسیاری از آقایان را بر طرف می کند

کاندوم شارژی با تاثیر گذاری بر قسمت لیمبیک مغز با تحریک کنندگی جنسی بویایی و در نتیجه تحریک کنندگی بیشترافزایش ارکشن و افزایش تحریک زوجه و به دنبال آن تحریک و ارگاسم همزمانوجود ماده موثر جهت افزایش گردش خون در زوجین، با افزایش ارکشن در مردان و همچنین اقزایش تحریک پذیری زنان وافزایش ترشحات واژینال و در نتیجه همزمانی ارگاسم و ایجاد لذتی بی نظیر می شود و لذت بسیار زیادی برای زوجین ایجاد میکند

همزمانی ارگاسم زن و مرد مهمترین حسن این کاندوم می باشد که حس رضایتمندی به زوجین القا میکند و آمسزش را بسیار دلپذیر میکند

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه