گوشواره میخی دست ساز گوشواره چوبی خرید گوشواره
گوشواره میخی دست ساز گوشواره چوبی خرید گوشواره
گوشواره میخی دست ساز گوشواره چوبی خرید گوشواره
گوشواره میخی دست ساز گوشواره چوبی خرید گوشواره

گوشواره میخی چوبی دست ساز WIR1009


دست ساز
چوبی
سبک
براق
رنگ ثابت
ضد آب