گوشواره میخی گوشواره چوبی دست ساز زیورآلات خرید گوشواره
گوشواره میخی گوشواره چوبی دست ساز زیورآلات خرید گوشواره
گوشواره میخی گوشواره چوبی دست ساز زیورآلات خرید گوشواره
گوشواره میخی گوشواره چوبی دست ساز زیورآلات خرید گوشواره

گوشواره میخی چوبی دست ساز WIR1018


دست ساز
چوبی
سبک
براق
رنگ ثابت
ضد آب